מעבר לדמיון 

‘הצלה בזכות התורה’    

דיסק שמע חינוכי – תורני ומקסים לילדים

לפני יציאתו של משה לארץ רחוקה, ציוה עליו הרב להמשיך להתמיד בלימוד התורה.

האם משה יצליח? מה רוצה ממנו החייל הרומאי? ומי יציל אותו בשעת צרה?

אהבת תורה, אמונת חכמים, וכוחה של תשובה. כל זה ועוד, בדיסק זה.

לשמיעה קטע קצר מהדיסק:

מחיר הדיסק: 30 ש”ח