מגילת פורים

מעבדות לחירות

יהושע היהודי וחופנתי המצרי שכנים מזה שנים רבות.
לאחרונה דברים מוזרים מתרחשים במצרים, מאז הגיע משה רבנו והחלו עשרת המכות.
השכנות בין השניים משתנה ומתערערת, ומתוך כך הילדים מתחזקים באמונה בהשגחת ה’ עלינו דרך סיפור עשרת המכות.

תגובות להצגה:

נפלא!
שיתוף מענין של הילדים ותוכן ומסר מעולים.
הלואי שנרגיש כל השנה שה’ הוא המלך שלנו
כמו שהרגשנו בסוף ההצגה

אוראל, רכז חברתי
ת”ת פרי מגדים פ”ת